main background
Tartósított virágok Goldissimo

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelő Neve Goldissimo Kft.
Adatkezelő Címe 3360 Heves Somogyi utca 88
Adatkezelő telefonszáma 0670425245
Adatkezelő email címe goldissimo@goldissimo.hu
NAIH azomosító NAIH - 53527/2012
Adatvédelmi felelős Keskenyné Birkás Gabriella
Adatvédelmi felelős emai címe goldissimo@goldissimo.hu
Adatvédelmi felelős telefonszáma 06704285245

 

1. Az adatok kezelője a Goldissimo Kft.

2. Bejelentkezés nélküli böngészés

A szolgáltatások látogatása során a szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát – technikai okból, valamint statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A személyes adatokat (IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal) a rendszer, a munkamenet megszűnését követő 1 órán keresztül tárolja (a böngésző bezárása megszünteti a munkamenetet).

A szolgáltató (Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Adószám: 14571332-2-42) a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A rendszer kizárólag technikai jellegű adatokat tárol cookie-ban. (például az éppen aktív menüpont). Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Egy ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását: a Google Analytics. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics. A Google adatkezelési nyilatkozatáról itt tájékozódhat: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

3. Tájékoztatás az adatkezelés jogalapjáról
Adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, amennyiben Ön részt vesz bármely promóciós játékunkban személyes adatainak megadásával, termékeinkre honlapunkon keresztül megrendelést ad le, vagy feliratkozik Hírlevelünkre.

4. Az adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön által megadott, hozzájárulásával általunk kezelt adatok alapján Hírlevelünkkel értesíthessük kereskedelmi akcióinkról, újdonságainkról, illetve promóciós játék esetén értesítési címén elérjük Önt, ha a szerencsés nyertesek között szerepel.

5. Vásárláskor megadott adatok
A felhasználó által a weboldalon történő megrendelés leadásakor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a házhozszállítást bonyolító Magyar Posta Zrt. (adatkezelési tájékoztatója: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato), akinek a név és cím adatokat a megrendelés teljesítésének érdekében bizalmas kezelésre átadjuk. A házhozszállítással történő megrendelés leadásával a felhasználó adatainak a Magyar Posta Zrt. részére történő átadásához hozzájárul.

6. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok
Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. Az adatokat a MailChimp hírlevélküldő szolgáltató (név: Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com Cím:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA) adatfelhőjében tároljuk. MailChimp adatvédelmi szabályzat: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.207893786.923157409.1527068556-1802536622.1520931687.

A felhőben tárolt adatokhoz csak az adatkezelő mint adatfeldolgozó fér hozzá. Az adatkezeléshez a hírlevélre történő feliratkozással a felhasználó hozzájárul. Hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozással bármikor visszavonhatja. Elfelejtéshez való jogával is bármikor élhet a felhasználó („forget”), ilyen esetben adatai az adattároló felhőből visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. Az elfelejtés igényének bejelenését a felhasználó az goldissimo@goldissimo.hu email címre történő üzenet küldésével teheti meg.

7. Az adatkezelés időtartama
A Goldissimo Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. A felhasználó személyes adatai mindaddig megőrződnek, amíg nem kéri azok törlését a rendszerből.

8. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Goldissimo Kft. kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. Hírlevél küldés esetén adatfeldolgozók továbbá a fenti 6. pontban leírt gazdasági társaságot, promóciós játék esetében az adott játék részletes játékszabályában és adatkezelési tájékoztatójában megjelölt adatfeldolgozó, weboldalon leadott megrendelés házhoz szállítása esetén az 5. pontban megadott kiszállítást végző gazdasági társaság. Adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli, jogszabályban rögzített esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

9. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Ha Ön részt vesz promóciós játékunkban, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy adatait a sorsolásig tároljuk. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén ( Goldissimo Kft., 3360 Heves, Somogyi utca 88.) kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény beérkezésétől számított 2 munkanapon belül kerül sor.
A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

10. Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.biomed.hu weboldal tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelete tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a fenti törvényeket vettük alapul.

11. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet általános használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy bármely weboldalon leírt véleménye, közzétett képanyaga, stb. személyes adat, amelyből különleges adataira, akár vásárlási szokásaira, hovatartozására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok bizonyos esetekben mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

12.Fontos webcímek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 


Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!